Trưởng phòng Kinh doanh

  21/11/2017

WHAT WE CAN OFFER

- Lương xứng đáng theo năng lực
- Thưởng các dịp lễ tết hàng năm theo quy định của Công ty.
- Du lịch hàng năm và tham gia các hoạt động tập thể do Công ty tổ chức.
MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
Quản lý điều hành hoạt động bán hàng nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động Kinh doanh của Công ty.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1 Xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh, marketing quý, năm, dài hạn mang lại hiệu quả cao cho Công ty
2 Lập kế hoạch kinh doanh theo từng dòng sản phẩm, theo mùa vụ dựa trên chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh của Công ty;
3 Phân tích biến động và xu hướng thị trường, phản hồi của khách hàng, tổng hợp thông tin về đối thủ cạnh tranh tư vấn cho Ban lãnh đạo để xây dựng định hướng phát triển và chiến lược kinh doanh dài hạn của Công ty
4 Đề xuất và phát triển các hướng kinh doanh mới
5 Thu thập thông tin khách hàng, nhu cầu khách hàng, khả năng của khách hàng…..Xác định yêu cầu của khách hàng và đáp ứng yêu cầu này. Đồng thời đảm bảo toàn bộ tổ chức nhận thức yêu cầu mới của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
6 Định hướng, xây dựng & chỉ đạo kết hợp với phòng Kỹ thuật thực hiện các chương trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Huấn luyện, đào tạo các tính năng sản phẩm mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật cho nhân viên kinh doanh.
7 Cam kết chỉ tiêu doanh số, doanh thu, công nợ, tồn kho, lợi nhuận và điều phối thực hiện để đạt mục tiêu.
8 Đề xuất chính sách bán hàng, chính sách kinh doanh trình lên Tổng Giám đốc phê duyệt nhằm khuyến khích, thúc đẩy lực lượng kinh doanh hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu Công ty.
9 Đảm bảo mục tiêu doanh số, doanh thu theo chỉ tiêu được giao, giao chỉ tiêu cho nhân viên kinh doanh. Thiết lập kế hoạch thực hiện mục tiêu và triển khai cho nhân viên kinh doanh
10 Phân loại khách hàng theo các tiêu chí do phòng đưa ra. Thiết lập phương pháp tiếp cận từng loại khách hàng và đào tạo cho nhân viên kinh doanh.
11 Phát hiện khách hàng tiềm năng. Trực tiếp giao dịch với khách hàng tiềm năng để giới thiệu và bán sản phẩm. Thu thập thông tin về khách hàng và thị trường để xây dựng cơ sở dữ liệu cho phòng. Chăm sóc khách hàng và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
12 Tiếp thị phát triển việc kinh doanh mới. Dự báo thu nhập và đánh giá thông tin về cạnh tranh, về khách hàng và thị trường.
13 Quản trị đội ngũ nhân viên kinh doanh, lập kế hoạch nhân lực bán hàng, tuyển dụng nhân viên kinh doanh, tiến hành huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh, đánh giá, tạo động lực cho lực lượng bán hàng.
14 Theo dõi quá trình tiếp xúc khách hàng của từng nhân viên kinh doanh, tổng hợp các báo cáo tiếp xúc, đưa ra hướng khắc phục, cải tiến phương pháp tiếp xúc và huấn luyện lại cho nhân viên.
15 Cam kết chỉ tiêu doanh số, doanh thu, công nợ, lợi nhuận và điều phối thực hiện để đạt mục tiêu.
16 Tiếp đãi khách hàng
17 Tài chính: Lập kế hoạch dự toán ngân quỹ cho hoạt động bán hàng trình Giám đốc Kinh doanh và TGĐ phê duyệt. Thực hiện theo kế hoạch ngân quỹ đã được phê duyệt
18 Hỗ trợ, giải quyết khiếu nại của khách hàng cấp Công ty khi nhân viên kinh doanh không thể giải quyết được.
19 Đảm bảo phù hợp các hoạt động của bộ phận với hệ thống quản lý chất lượng của Công ty
20 Tổ chức việc xác định và triển khai các hành động khắc phục phòng ngừa
21 Tổ chức xử lý khiếu nại khách hàng cấp Công ty
22 Thu thập, phê duyệt các chỉ tiêu chất lượng liên quan
23 Đánh giá và tổng hợp kết quả đánh giá hoàn thành mục tiêu của nhân viên kinh doanh.

QUYỀN HẠN
1. Xét duyệt kế hoạch làm việc của từng nhân viên kinh doanh đối với công tác ngày, tuần, tháng.
2. Kiểm tra, phương án kinh doanh, báo giá, hợp đồng, đơn đặt hàng của nhân viên kinh doanh trước khi chuyển Giám đốc Kinh doanh ký duyệt.
3. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện hợp đồng, đơn đặt hàng của nhân viên kinh doanh.
4. Tuyển dụng, kỷ luật, khen thưởng, nâng lương, điều động, ký nghỉ phép cho nhân viên trực thuộc.
5. Có quyền tiếp nhận, điều động nhân viên kinh doanh.
6. Lập dự toán sử dụng quỹ phòng Kinh doanh.
7. Đề xuất vượt cấp nếu không thống nhất được ý kiến, biện pháp thực hiện tại bộ phận.

TRÁCH NHIỆM
1. Đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh đề ra và hoàn thành các chỉ tiêu đã đăng ký.
2. Định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo tình hình bán hàng cho Tổng Giám đốc;
3. Tuân thủ các quy trình của hệ thống quản lý chất lượng.
Read full Job Descriptions

JOB REQUIREMENTS

1. Giới tính, độ tuổi, ngoại hình, sức khỏe: 
- Giới tính: Nam hoặc nữ
- Độ tuổi từ 30-45;
- Ngoại hình: ưu nhìn;
- Sức khỏe tốt: có thể làm thêm ngoài giờ;
2. Trình độ học vấn, chuyên môn:
- Trình độ học vấn: Đại học 
- Trình độ chuyên môn: Bách khoa, kinh tế, ngoại thương, luật……
3. Trình độ ngoại ngữ, tin học:
- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ B;
- Trình độ tin học: thành thạo tin văn phòng: word, excel, powerpoint, các phần mềm chuyên dụng.
4. Năng lực, kỹ năng:
- Năng lực:
+ Lập kế hoạch kinh doanh;
+ Phân tích thị trường;
+ Khả năng lãnh đạo;
+ Tư vấn;
+ Hoạch định chiến lược;
+ Giao tiếp
- Kỹ năng:
+ Quản lý sự thay đổi;
+ Kiểm tra, kiểm soát;
+ Giao việc ủy quyền;
+ Điều hành cuộc họp;
+ Quản lý theo mục tiêu.
5. Phẩm chất: Suy luận logic, mềm dẻo, chu đáo, tính tập thể, biết cảm thông, hợp tác, tôn trọng.
6. Số năm kinh nghiệm làm việc: 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Hiểu biết về sản phẩm

*** Ứng viên gửi hồ sơ bằng tiếng Việt.

Tin tức mới