Trưởng phòng QA

  21/11/2017

WHAT WE CAN OFFER

Lương cạnh tranh theo năng lực, phụ cấp trách nhiệm theo hiệu quả công việc, thưởng lễ, tết,...
Tham gia du lịch hàng năm cùng Công ty
Ăn trưa tại Nhà máy

JOB DESCRIPTION

1.Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty về chất lượng hàng hóa trước khi xuất.
2.Quản lý toàn bộ chất lượng đầu vào và đầu ra của sản phẩm (kể cả hàng gia công ngoài).
3.Thông tin cho bộ phận sản xuất và Phòng Kế hoạch về tình hình chất lượng của từng đơn hàng phục vụ cho việc tính toán kế hoạch sản xuất, bổ sung nguyên phụ liệu v.v., cung cấp thông tin tiến độ kiểm hàng phục vụ cho việc xuất hàng.
4.Chịu trách nhiệm đôn đốc thúc đẩy nhân viên hoàn thành tốt công việc được giao.
5.Chịu trách nhiệm báo cáo Tổng Giám đốc về chất lượng hàng hoá của mỗi mã hàng, hàng tuần.
6.Triển khai, vận hành hệ thống ISO , cho toàn nhân viên của phòng QLCL
7. Chủ trì các hoạt động nhằm nâng cao mức độ hài lòng khách hàng, bao gồm cả hoạt động giải quyết khiếu nại.
8.Tổ chức, giám sát việc kiểm tra thử nghiệm sản phẩm theo Thủ tục kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm, Kiểm soát sản phẩm lỗi theo thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp, thực hiện theo đúng hướng dẫn công việc phòng quản lý chất lượng.
9.Tiến hành các hoạt động đào tạo, đánh giá nội bộ, cải tiến nhằm đảm bảo Hệ thống hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001 và các tiêu chuẩn khác.
10.Tiến hành các hoạt động đào tạo, truyền thông nhằm tạo nhận thức cho cán bộ CNV về các kỹ năng đảm bảo chất lượng.
11.Lập kế hoạch hàng tháng và thực hiện đánh giá giám sát nội bộ về các tiêu chuẩn đang áp dụng tại công ty: ISO 9001:2008
12.Phối hợp với phòng mua hàng để lập kế hoạch và thực hiện đánh giá giám sát và định kỳ về việc tuân thủ các yêu cầu đối với các nhà cung cấp
Read full Job Descriptions

JOB REQUIREMENTS

Yêu cầu
* Kiến thức 
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Hóa polymer, hóa chất, thực phẩm…
- Có kiến thức hệ thống về Mô hình quản trị chất lượng hiện đại, TQM, LEAN, KAIZEN, 5S
- Có chứng chỉ ISO 9001
* Kỹ năng
- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình
- Kỹ năng gây ảnh hưởng
- Tư duy hệ thống
- Kỹ năng giải quyết vấn đề.
* Thái độ - Tố chất
- Quyết đoán, chắc chắn, tin cậy
- Dấn thân, chấp nhận thách thức, phải làm được
- Tinh thần cải tiến liên tục
*Kinh nghiệm
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí TP QA, hoặc có ít nhất 05 năm kinh nghiệm tại vị trí Trưởng bộ phận / Giám sát chất lượng tại các nhà máy có quy mô 100 nhân sự trở lên. 
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về các hoạt động đánh giá và cải tiến hệ thống.
Ứng viên đã từng làm việc trong môi trường sản xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản là một lợi thế.
Địa điểm làm việc : Nhà máy Hưng Yên – Xã Ngọc Lâm – Huyện Mỹ Hào – Hưng Yên 
* Quyền Lợi:
- Lương cạnh tranh theo năng lực
- Hưởng Phụ cấp trách nhiệm theo hiệu quả công việc
- Thưởng các ngày lễ, tết
- Ăn trưa tại nhà máy
- Tham gia du lịch hàng năm cùng Công ty
- Đảm bảo đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Nhà Nước.
* Yêu cầu: Gửi CV bằng Tiếng Việt

Tin tức mới